29 במאי 2023

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

במתחם החיסונים של מבקשי המקלט פוחדים מקורונה, אבל גם ממשטרת ההגירה – הארץ