17 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

במתחם החיסונים של מבקשי המקלט פוחדים מקורונה, אבל גם ממשטרת ההגירה – הארץ