29 בנובמבר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

בשל מחסור ב"נאמני קורונה": הכיתה הירוקה תחל רק בחלק מגני הילדים – ynet.co.il