17 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

האם ניתן לחייב ילדים להתחסן נגד קורונה? – וואלה! כסף – וואלה! עסקים