26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

היציאה המגומגמת מהסגר השלישי משקפת את ליקויי המאבק בקורונה מפרוץ המגפה – הארץ