17 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

הממשלה תדון באישור הענקת סיוע כלכלי לנפגעי הקורונה – Israel Hayom