2 בדצמבר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

העלייה בתחלואה נמשכת: מקדם ההדבקה עלה ל-1.08 – הארץ