26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

התחלואה שוב בעלייה: מקדם ההדבקה בקורונה עלה ל-0.97 – וואלה! חדשות