29 בנובמבר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

יועצים משפטיים ניסו לגבש תקנות קורונה שיגבילו את הכניסה למירון, אך לא זכו לגיבוי – הארץ