26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

ירידה נוספת בחולים קשה. החודש: 16 נפטרים מקורונה מדי יום – ynet.co.il