26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

מבצע החיסונים לקורונה בגרמניה יצא משליטה: יפגע בנכונות – וואלה! חדשות