26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

מניין המתים העולמי מקורונה חצה את רף שני המיליון – הארץ