12 באפריל 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

מספיחי הקורונה: שפל בשיעורי הקבלה לאוניברסיטאות היוקרה בארה"ב


בשל הגבלות המגיפה בוטלו מבחני הקבלה, כמו ה-SCT וה-SAT – מה שהוביל לזינוק במספר המועמדים – שגרר בתורו שיעורי קבלה נמוכים במיוחד. כך למשל, באוניברסיטת הרווארד התקבלו 1,968 מועמדים, המייצגים 3.4% בלבד מתוך 57,435 האנשים שהגישו מועמדות; שיעור הקבלה בייל עמד על 4.6% מבין קרוב ל-47 אלף מועמדים – לאחר עלייה של 33% במספר הנרשמיםקרדיט – פורסם לראשונה