22 במאי 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

נחתם הסכם עם חברת נובהווקס לרכישת חיסונים נגד קורונה – ערוץ 7