26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

פייזר: ניתן לאחסן את החיסון נגד קורונה בהקפאה רגילה – ישראל היום