7 בפברואר 2023

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

קורונה: מדינת ישראל לבג״ץ – לאפשר איכון טלפוני לאזרחים


מאבק משפטי על זכויות הפרט: המדינה העבירה הערב (שני) לבג"ץ בקשה לבטל את צו הביניים שהוצא נגד השימוש בתקנות שעת חירום (נתוני מיקום), הנוגעות להסמכת המשטרה לעשות שימוש באמצעי איכון כדי לקיים פיקוח ואכיפה מדגמיים על הפרות חובת הבידוד, במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה.

הסיבה נעוצה בחשיבות שרואה משרד הבריאות, בקיומה של פעילות פיקוח זו כחלק ממכלול טיפול המדינה במגפה, בפרט לנוכח קיומן המסתבר של הפרות נרחבות, הן של צו הבידוד והן של הגבלות הפעילות החדשות (אף שאלה לא ייאכפו מכוח התקנות הללו), ולנוכח התפשטות המחלה בקצב של כ-150 חולים חדשים מידי יום, שלהערכת משרד הבריאות שיעור זה יגדל בצורה מעריכית.
 
בבקשה מעדכנת המדינה את ביהמ"ש כי הושלמה הכנת נוסח מתוקן של תקנות שאושר ע"י שר המשפטים, אך טרם הובא לאישור הממשלה, ואשר כוללות מספר שינויים המפורטים בפיסקה 4 לבקשה. בנוסף, היועמ"ש אישר את נוהל המשטרה ליישום תקנות נתוני המיקום והנוהל אושר גם ע"י גורמי משרד הבריאות. בסעיף 22 לבקשה מפורטים עיקרי הגדרות ליישום הסמכות, כפי שנקבעו בנוהל המשטרתי.
 
כמו כן, הגישה היום המדינה לבג"ץ הודעה משלימה הנוגעת לתקנות האחרות שנתקפו בעתירה, הנוגעות להסמכת שירות הביטחון הכללי לאתר אנשים שבאו במגע עם חולים בקורונה.ההודעה והבקשה הוגשו באמצעות עוה"ד שוש שמואלי וראובן אידלמן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

קרדיט – פורסם לראשונה