17 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

שיא עצוב: 76 נפטרי קורונה בישראל ביום אחד – מקור ראשון