29 בנובמבר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

שיעור החיוביים לקורונה אתמול היה 1.07%, מספר החולים במצב קשה הוא 303 – הארץ