26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

שר הבריאות: אציע להחמיר את ההגבלות על הציבור למשך שבועיים – הארץ