26 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

שיפור משמעותי במצבו של ח"כ ביטן שחלה בקורונה – וואלה!