26 ביוני 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

ארבעה ילדים חולי קורונה במצב קריטי; סייעת הדביקה 10 ילדים וגננת – Israel Hayom