10 בדצמבר 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

היציאה המגומגמת מהסגר השלישי משקפת את ליקויי המאבק בקורונה מפרוץ המגפה – הארץ