22 בספטמבר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

הממשלה צפויה לאשר פיקוח אלקטרוני על הנכנסים לארץ המחויבים בבידוד – הארץ