27 בנובמבר 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

מאות משתתפים במסיבות רחוב בתל אביב; ממונה הקורונה: התנהגות מצערת מאוד – הארץ