22 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

משרד הביטחון חייב לקחת פיקוד על המלחמה בקורונה – ישראל היום