30 בספטמבר 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

נתוני משרד הבריאות: 52 איש נוספו לרשימת המתים מקורונה ביממה – הארץ