27 בנובמבר 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

עשרות תלמודי תורה פועלים גם היום בערים חרדיות, בניגוד לתקנות הקורונה – הארץ