10 בדצמבר 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

קורונה – עדכון יומי: 4,868 אובחנו, יותר מאלף מתים בחודש – וואלה! חדשות