27 בנובמבר 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

קשר השתיקה: עשרות ישראלים מתים מקורונה מדי יום, וראשי משרד הבריאות דוממים – Israel Hayom