22 בספטמבר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

שיעור הנבדקים החיוביים עלה לראשונה מעל 2% בגל הנוכחי – הארץ