30 בספטמבר 2022

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

תקנות הסגר השלישי אושרו בממשלה וייכנסו לתוקף מחר בחצות – הארץ