23 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

צה"ל בוחן: מנגנון זיהוי חללים יוסב לטובת בדיקות קורונה – ישראל היום