2 ביוני 2023

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

מ-100 אלף חולים ל-207 אלף ב-5 ימים: הקורונה משתוללת בארה"ב – ישראל היום