23 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

"בתי חולים לא יעבדו כאילו אין קורונה" – ישראל היום