23 באוקטובר 2021

קורונה וירוס

אתר הקורונה הישראלי – עדכונים שותפים

צה"ל יפתח 4 מתקני אשפוז לחולי קורונה – ישראל היום